„MIRGOROD”

Czasopismo „MIRGOROD” zostało założone w 2008 roku przez trzy ośrodki naukowe: z Polski (Akademia Podlaska w Siedlcach, obecnie – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Ukrainy (Uniwersytet Państwowy w Doniecku) oraz Szwajcarii (Uniwersytet Lozański). Od roku 2019 „MIRGOROD” wydawany jest przez Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego w Siedlcach oraz Section de langues et civilisations slavs et de l’Asie du Sud (SLAS) Uniwersytetu Lozańskiego w Szwajcarii. 

„MIRGOROD” – rosyjskojęzyczne recenzowane czasopismo, publikujące artykuły naukowe, rubryki tematyczne, dialogi/wywiady ze znanymi literaturoznawcami, dyskusje literaturoznawcze oraz informacje o nowych książkach.

PODSTAWOWY PROFIL CZASOPISMA

– epistemologia współczesnego literaturoznawstwa, omówienie i analiza koncepcji literaturoznawczych w kontekście innych nauk humanistycznych oraz na tle obiegowych wyobrażeń o literaturze, literaturoznawstwie, nauce i humanitaryzmie;

– drogi rozwoju teorii literatury w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;

– omawianie problemów terminologicznych, dotyczących poszukiwania wspólnego języka we współczesnym literaturoznawstwie.

Szczegółowe informacje na temat czasopisma, archiwum numerów oraz wymagania techniczne do tekstów znajdują się na stronie internetowej w wersji rosyjskiej i angielskiej. 

REDAKTORZY NACZELNI CZASOPISMA

Roman Mnich (Uniwersytet Warszawski)
Anastassia de La Fortelle (Uniwersytet Lozański)

SEKRETARIAT CZASOPISMA

Oksana Blashkiv
Roman Bobryk
Ludmiła Mnich
Aleksandra Ciechomska


ADRES REDAKCJI:

e-mail: mirgorod.press@gmail.com

„MIRGOROD”
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich
imienia Franciszka Karpińskiego
ul. M.Asłanowicza 2, lok.2
08-110 Siedlce

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Leonid Heller (Switzerland, Lausanne)
Rainer Goldt (Germany, Mainz)
Ben Dhooge (Belgium, Ghent)
Aleksey Zherebin (Russia, Saint Petersburg)
Sergey Zenkin (Russia, Moscow)
Natalia Kovtun (Russia, Krasnojarsk)
Ludmiła Łucewicz (Poland, Warsaw)
Andrea Meyer-Fraatz (Germany, Jena)
Michel Niqueux (France, Caen)
Galina Petkova (Bulgaria, Sofia)
Ivo Pospíšil (Czech Republic, Brno)
Andrey Toporkov (Russia, Moscow)
Andrey Faustov (Russia, Voronezh)
Zsuzsa Hetényi (Hungary, Budapest)
Tatiana Sharypina (Russia, Nizhny Novgorod) 
Andrei Chichkine (Italy, Salerno)
Anton Eliáš (Slovak Republic, Bratislava)

RADA REDAKCYJNA

Tatiana Autukhovich (Belarus)
Olga Antsyferova (Russia)
Aleksandr Korablev (Ukraine)
Dina Magomedova (Russia)
Jurij Orlitskij (Russia)
Nikalay Rymar (Russia)
Olga Chervinska (Ukraine)
Danuta Szymonik (Poland)